Statut Klubu Historycznego im. Armii Krajowej działającego przy Zespole Szkół w Krężnicy Jarej - (.pdf)

"Wojna i Miłość.70 lat Armii Krajowej"

album

W 70. rocznicę utworzenia AK - 14 lutego 2012 r. – odbyła się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uroczysta sesja okolicznościowa "Wojna i Miłość. 70 lat Armii Krajowej", przygotowana przez Katedrę Nauk Pomocniczych Historii KUL - przy współpracy Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy AK w Lublinie, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Zarządu Fundacji Niepodległości, Wojewody Lubelskiego i Marszałka Województwa Lubelskiego. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, weterani AK, młodzież szkolna i akademicka.
Rocznica utworzenia AK przypada w obchodzony powszechnie Dzień Zakochanych, co stało się dla organizatorów okazją, żeby dodatkowo opowiedzieć o miłości w czasach wojny. Udział w sesji wzięli żołnierze Armii Krajowej - Marianna Krasnodębska ps. Wiochna,   Jan Busiewicz ps. Basza, Stanisław Gajewski ps. Staś. W przerwie obrad uczestnicy mogli obejrzeć wystawę fotograficzną „Portret Weterana”, przygotowaną przez studencką agencję fotograficzną AF "Terra".                             
Jednym z partnerów tej uroczystości była nasza szkoła. Występ Zespołu Wiolinki w składzie: Jagoda Ossowska, Natalia Pieńkowska, Milena Gieroba, Weronika Gauda, Marcelina Błasik, Mateusz Obara, Antonina Matysek, Anna Kwiecień, Żaneta Wójcik, Faustyna Łabiga, Laura Łabiga stanowił oprawę artystyczną tego wydarzenia. Uczniowie zaśpiewali następujące utwory: „Dziś do ciebie przyjść nie mogę”, zwaną też „Kołysanką leśną”, słowa  i melodię do niej napisał zimą 1943 roku w Lublinie Stanisław Magierski  ps. Jacek, magister farmacji, żołnierz Armii Krajowej; „Pałacyk Michla” - piosenka bohaterskiego batalionu harcerskiego „Parasol”, słowa napisał Józef  Szczepański ps. Ziutek  w czasie, gdy ze swą drużyną pełnił służbę na terenie Pałacu Michla i stąd początkowe słowa; „Białe Róże”; „Marsz Zaporczyków” - autorem tekstu powstałego w 1945 r. jest Stanisław Gabriołek ps. ,,Grot”; „Biały krzyż” – ze słowami Janusza Kondratowicza i muzyką Krzysztofa Klenczona.

Na zakończenie spotkania uczniowie wykonali piosenkę do słów Andrzeja Rosiewicza pt. „Może to przeznaczenie”.    Dodatkowo na specjalne życzenie uczestników sesji Jagoda Ossowska zaśpiewała piosenkę pt. „Powrócisz tu”, a Zespół wykonał „Marsz Sybiraków”.
Udział w tym przedsięwzięciu był dla nas zaszczytem. Mieliśmy okazję usystematyzować wiedzę historyczną z zakresu dziejów AK, mogliśmy poznać sylwetki polskich działaczy niepodległościowych związanych z Lubelszczyzną, a spotkanie  z kombatantami, wysłuchanie ich wspomnień, było wspaniałą, wzruszającą i niezapomnianą lekcją historii.

„Proces szesnastu. Historia, pamięć, idea”,

8 czerwca 2011 roku uczniowie  naszej szkoły (Cezary Sieńko, Karolina Szewczyk, Karolina Gauda, Grzegorz Sobczak , Małgorzata Podkańska, Dawid Putowski i Damian Zarajczyk) skupieni w Klubie Historycznym im. AK wraz z przewodniczącą p. Elżbietą Nowakowską wzięli udział w sesji popularnonaukowej „Proces szesnastu. Historia, pamięć, idea”, która odbyła się w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Sesję zorganizował  Zarząd Okręgu Lublin Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, przy współpracy Instytutu Pamięci Narodowej, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Katedry Nauk Pomocniczych Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Odbyła się w rocznicę tego ważnego i tragicznego wydarzenia z powojennej historii Polski. Mieliśmy możliwość wysłuchania referatów wygłoszonych przez p. Justynę Dudek z IPN „Okoliczności, przebieg i skutki procesu przywódców Polskiego Państwa Podziemnego” oraz dr hab. Tomasza Panfila prof. KUL „Proces szesnastu w prasie PRL”, oraz obejrzenia filmu „Zaproszenie do Moskwy”. W przerwie mieliśmy możliwość obejrzenia wystawy Instytutu Pamięci Narodowej „Proces szesnastu”. zdjęcia

Inauguracja działalności Klubów Historycznych im. Armii Krajowej - (.pdf)
Historia Placówki Armii Krajowej w Krężnicy Jarej - prezentacja
Krzysztof Goliński „MIR-JARSKI” Jeden z bezimiennych rycerzy Rzeczypospolitej
Praca konkursowa: Projekt edukacyjny „Odważmy się być wolnymi”
III edycja pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Warszawa 2009 - (.pdf)
Aneks I (.pdf), Aneks II(.pdf), Aneks III (.pdf), Aneks IV (.pdf)
W 68 rocznicę powstania AK - prezentacja